เรียนพิเศษ ระยอง

posted on 02 Oct 2012 15:45 by enopi-rayong in Welcome
 
สถาบันพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และภาษา More than Math สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล–มัธยม เราเน้นระบบการสอนแบบรายบุคคล ด้วยแนวความคิด "เมื่อเด็กๆมีีความพร้อมในการเรียนรู้ บวกกับโปรแกรมการเรียนการสอนรายบุคคล ผลลัพธ์ที่ได้จะช่วยกระตุ้นอัจฉริยภาพของเด็กแต่ละคนออกมา" 

ภารกิจของเรา คือการช่วยให้นักเรียนแต่ละคนพัฒนาอัจฉริยภาพของเขาหรือเธอที่มีอยู่ในตัวออกมา ผ่านโปรแกรมการเรียนรู้รายบุคคลที่ไม่ซ้ำกัน วัตถุประสงค์เฉพาะของเรา คือการช่วยเหลือนักเรียนในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพหรือแม้แต่เกินประสิทธิภาพในระดับชั้น อนุบาล ประถม และมัธยม ตามความสามารถของเด็กแต่ละคนที่มีอยู่อย่างไม่จำกัด เมื่อได้รับการกระตุ้นอย่างถูกต้องและเหมาะสม ในวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ (การฟัง/การอ่าน/การพูด/การเขียน)และวิชาอื่นๆ เพื่อสร้างพื้นฐานของเด็กแต่ละคนให้แกร่งและเก่ง มีวินัยในการเรียน และเกิดเป็นนิสัยในการรักที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆด้วยตนเองอยู่ตลอดเวลา 

ในการพัฒนาอัจฉริยภาพในการเรียนรู้กับหลักสูตรต่างๆของเรา กรุณาสำรวจเว็บไซต์ ของเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โครงสร้างหลักสูตร-วิธีการเริ่มต้นเรียน ตลอดจนกฎระเบียบและวิธีการเรียนการสอน โดยวางแผนการเรียน และทดสอบก่อนเรียนได้ฟรี เพื่อหาวิธีที่บุตรหลานของท่านจะได้ประโยชน์จากโปรแกรมการเรียนการสอนของเรา 

นอกจากนั้นเรายังมีคอร์สพิเศษ สำหรับการเรียนวิชาภาษาอังกฤษและภาษาเกาหลีสำหรับบุคคลทั่วไป ที่สนใจเรียนเพิ่มเติมในการสร้างทักษะพื้นฐานหรือเตรียมตัวสอบ 

อย่ารอช้า อยากเก่ง พื้นฐานดี 

รีบมาเรียนกับเราสิครับ 

ติดต่อสอบถามข้่อมูลการเรียนการสอนและคอร์สต่างๆได้ที่ 

สถาบันพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และภาษา 

เปิดสอน คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาเกาหลี 

038-616-092 

089-261-5392 

เวลาทำการ : 

14.00-19.00 น. อังคาร-ศุกร์ 

9.00-17.00 น. เสาร์ หยุดวันอาทิตย์-จันทร์ 

ชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเวบไซต์ 
http://www.morethan-math.com

Comment

Comment:

Tweet

#2 By (1.47.9.32|1.47.9.32) on 2014-03-12 20:21

#1 By (1.47.9.32|1.47.9.32) on 2014-03-12 20:19