เข้าชม

 

สถาบันพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และภาษา

มอร์แดนแมท
ระดับอนุบาล-ประถม-มัธยม

เรียนกลุ่มเล็ก สอนสด เข้าใจง่าย หลักสูตรอินเตอร์ 2 ภาษา
เสริมทักษะการเรียนรู้แบบเป็นระบบ / ติวเข้ม
คณิต ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ 
ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา 
ภาษาอังกฤษ (มีทั้งครูไทยและครูต่างชาติ) 
คอร์สพิเศษ ภาษาเกาหลี ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน สำหรับผู้สนใจทั่วไป

บริหารงานโดย พี่ตั้ม ป.โท มธ. และพี่หมอต้อม ทพ.มช.
อาจารย์วิชาชีพทุกท่าน มีประสบการณ์สอนและจิตวิทยาสูง
โทร. 038-616-092 ,089-261-5392
www.morethan-math.com

Comment

Comment:

Tweet